Beslut om tre bostadsprojekt på samhällsbyggnadsnämnden

Illustration som visar hur solfjäderkvarteret kan komma att se ut. Illustration: White

Illustration som visar hur solfjäderkvarteret kan komma att se ut. Illustration: White

Den 9 maj 2017 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om tre bostadsprojekt i Botkyrka.

Nämnden tog beslut om att detaljplanen för Tumba skog ska gå ut på granskning under perioden 17 maj 2017 till 7 juni 2017.

Det blev också beslut om att starta upp detaljplanearbetet för bostäder vid Alby koloniområde och godkände ramavtalet med exploatören SHH Bostadsutveckling AB.

Beslut fattades dessutom om att förslag till detaljplan ska upprättas för den första etappen av den nya stadsdelen Slagsta strand.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017