Botkyrka står bakom ett rökfritt Sverige

Botkyrka har som första Stockholmskommun ställt sig bakom initiativet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Rökning beräknas vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död och en av orsakerna till den ojämlika hälsan i samhället. Statistik från Folkhälsomyndigheten från 2016 visar att 9 procent av Sveriges befolkning som
är mellan 16 och 84 år rökte dagligen. I Botkyrka är siffran 15,6 procent.

- För att lyckas med våra stora ambitioner kommer vi behöva jobba på flera sätt för att nå grupper som idag röker eller kan tänkas börja. Det finns olika sätt att bryta ett tobaksbruk och olika saker som motiverar - vi behöver använda dem alla, säger Olle Westberg (s), ordförande i folkhälsokommittén.

Målet är att mindre än 5 procent av befolkningen ska röka

Trots att rökningen i Sverige har minskat under en tioårsperiod så ligger både rökning och passiv rökning på andra plats över de riskfaktorer som mest bidrog till sjukdomar i Sverige år 2015, enligt det internationella projektet "Global Burden of Disease”. Varje år beräknas cirka 12 000 svenskar att dö av sin rökning.

Den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta startade initiativet. I samråd med tobaks- och folkhälsoexperter i Sverige föreslår tankesmedjan att regering och riksdag beslutar om att ha år 2025 som ett mål för utfasningen av rökningen samt att mindre än fem procent av befolkningen då röker. Flera länder har satt ett slutdatum för tobaksbruket och formar nu strategier för att fasa ut rökningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2017