Kommunstyrelsen beslutar om lokalprogram för det nya kommunhuset

Placering av det nya kommunhuset i Tumba. Illustration: Norconsult.

Placering av det nya kommunhuset i Tumba. Illustration: Norconsult.

Den 7 juni 2017 väntas kommunstyrelsen anta lokalprogrammet för Botkyrka kommuns nya kommunhus med tillhörande parkeringshus. Det nya huset ska byggas intill Xenter på Utbildningsvägen i Tumba och kan stå klart 2021.

Välkomnande entré med tillgänglighet för medborgarna

Det nya kommunhuset ska rymma arbetsplatser för drygt 800 medarbetare på 14 400 kvadratmeters lokalarea. Medborgarnas tillgänglighet till huset kommer att öka, jämfört med idag. En gemensam entré välkomnar både medarbetare och medborgare till medborgarservice, utställningar, café och restaurang samt möteslokaler.

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Kommunhuset ska tillgodose medarbetarnas behov både nu och i framtiden. Flexibla lösningar är viktiga och vi ska därför jobba utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt i det nya huset. Den fysiska och digitala arbetsmiljön kommer att organiseras på ett sätt som ger medarbetarna möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter i den miljö som stödjer arbetsuppgifterna på bästa sätt.

− Vi vill bygga ett hus som bättre tillgodoser medarbetarnas behov nu och i framtiden, säger Ingrid Wibom, HR-chef. Det handlar både om att utveckla förutsättningarna för att kunna samarbeta och mötas, men också om att tillgodose behovet att kunna arbeta fokuserat och ostört. Därför måste vi ha flexibla lokallösningar.

Lokalprogrammet är vår beställning till marknaden

Lokalprogrammet innehåller information om vad huset ska innehålla. Handlingen ska ge en översiktlig beskrivning om hur lokalernas utformning ska svara mot nya arbetssätt. Lokalprogrammet ingår i förfrågningsunderlaget, det vill säga informationen till de entreprenörer som svarar på upphandlingen och som kommunen anlitar för att rita och sedan bygga huset.

− Nästa steg är att genomföra upphandlingen och utvärderingen av anbuden, Jonny Wilbacher, projektledare.

Platsen för det nya kommunhuset

Det nya huset ska byggas intill Xenter på Utbildningsvägen i Tumba. Det beslutade kommunstyrelsen den 28 november 2016. Ett parkeringshus ska byggas på tomten intill järnvägen med plats för bilpool, laddplatser för elbilar och infartsparkering. Inflyttning under 2021 Under 2018 kommer arbete med detaljplan och projektering av det nya kommunhuset att ske. Byggstart skulle kunna bli under 2019 med inflyttning under 2021.

Läs mer om kommunhusprojektet under relaterade länkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2017