Störningsinformation:
Vattenavstängning vid Lindhovsvägen
Dölj meddelande

Uppskjuten byggstart för Allégårdens renovering

Vård- och omsorgsboendet Allégården i Tumba ska byggas om med 54 lägenheter. Kommunen och byggentreprenören är eniga om att kontraktet ska avbrytas, eftersom det nu har konstaterats att projektet är mer komplicerat. Byggstarten skjuts upp och inga byggarbeten kommer att ske under sommaren.

I november 2016 utsågs byggföretaget Sterner Stenhus som totalentreprenör för renoveringen. Under vårens projektering har byggnationen visat sig vara mer komplicerad än vad vi kunde förutse och därför väljer Botkyrka kommun att avsluta entreprenadkontraktet med Sterner Stenhus. Tekniska nämnden fattade beslut 21 juni om att avbryta kontraktet.

− Sterner Stenhus menar att marken och byggnadens skick inte klarar den planerade påbyggnaden utan kraftigt ökade kostnader, säger Åsa Engwall, förvaltningschef tekniska förvaltningen. Det är en omfattande renovering som ska göras. Efter överväganden väljer vi att avbryta arbetena. Vi anser att entreprenören är modig och ansvarsfull som meddelat oss sin uppfattning. Projektets utformning ska nu ändras och ett nytt politiskt beslut ska tas så snart som underlagen är klara.

− Vi är mycket måna om att projektet kan få en snabb omstart och jobbar intensivt för att komma vidare med planeringen, säger Åsa Engwall.

Rivningen av första etappen på Allégården är klar

Rivningen av etapp ett, som innebar invändiga rivningar i delar av fastigheten, genomfördes sensommaren 2016. Nu avvaktar kommunen en ny upphandling, vilket innebär att inga byggnadsarbeten kommer att påbörjas under sommaren 2017. Trädgården kommer att ordnas till, så att de som bor kvar i Allégården kan använda den.

Många av Allégårdens boende har flyttat till Salem

Senhösten 2015 flyttade majoriten av Allégårdens äldre och personal till Söderby Parks vård- och omsorgsboende i Salem där Botkyrka kommun hyr 36 platser. Kvar på Allégården finns endast två avdelningar med äldre och personal.

− Det viktigaste är att situationen blir så trygg som möjligt för de äldre, säger Pia Bornevi förvaltningschef på vård-och omsorgsförvaltningen. Nu forsätter omsorgen precis som vanligt på Allégården, och de som flyttat till Söderby Park kan bo kvar tillsvidare då vi förnyar avtalet med Salem.

Nya Allégården

Allégården ska renoveras med totalt 54 moderna lägenheter, enligt beslut i vård- och omsorgsnämnden 9 juni 2015. Lägenheterna kommer att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på omsorgsboende med bland annat större hygienrum och tillräckligt stora utrymmen för att personalen ska kunna arbeta på ett säkert sätt. När boendet byggdes i slutet av 1960-talet fanns inte samma krav som gäller idag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2017