Samråd Brunna detaljplaneprogram

Flygfoto med Brunna markerat i ljusa färger. Bild.

Från den 28 juni till den 8 september 2017 pågår samråd för Brunna detaljplaneprogram.

Programmet prövar möjligheten för en bred passage över E4/E20 samt en förnyelse och utveckling av Brunna med fler bostäder, idrottsfunktioner och mötesplatser.

Här ställs förslaget ut

Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2, på medborgarkontoret i Hallunda (adress: Hallunda Torg, Norsborg) och på botkyrka.se.

Du kan läsa programhandlingarna och hitta mer information om projektet under relaterade länkar "Planprogram för Brunna" eller på botkyrka.se/samradbrunna.

Tyck till

Den 22 augusti 2017 kl. 18:00 till 19.30 håller vi samrådsmöte för programförslaget i Folkets hus Hallunda. (Adress: Borgvägen 1, Norsborg). På mötet finns det möjlighet att uttrycka synpunkter och ställa frågor.

Du kan också skicka in dina synpunkter på förslaget via mejl: klf@botkyrka.se via eller via post: Botkyrka kommun, Kommunledningsförvaltningen, 147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 8 september 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017