Start för VA-arbeten på Huddingevägen

Idag, måndagen den 3 juli 2017, startar Botkyrka kommun arbetet med att förnya ledningarna för vatten och avlopp i Tullinge. Arbetet kommer att ske längs Huddingevägen, väg 226 mellan Tullinge och Tumba och innebär stor påverkan för framkomligheten på vägen.

VA-ledningarna ska förstärkas och förnyas och det är ett förberedande arbete inför att Trafikverket ska bygga skyddsräcke längs Tullingesjön samt en gång- och cykelväg mellan Tullinge station och Skyttbrink med start senare i höst.

Vi kommer att arbeta med ledningarna på en sträcka på totalt 340 meter mellan Flottiljvägen och Bernströmsvägen. VA-arbetet kommer att pågå fram till 31 augusti 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2017