Angående Lantmäteriets meddelande för att upptäcka lagfartskapning

Här följer information till dig som tomträttshavare fått Lantmäteriets meddelande i den digitala myndighetsposten.

Kommunen har förvärvat drygt 900 fastigheter från Stockholms kommun, de allra flesta upplåtna med tomträtt.

Den 12 juli lämnade kommunen in en ansökan om lagfart för fastigheterna. Efter kommunens lagfartsansökan skickades den 13 juli ett automatiskt meddelande ut till alla som är anslutna till Lantmäteriets digitala myndighetspost med upplysning om att ansökan om lagfart har inkommit till Lantmäteriet berörande den fastighet i vilken tomträtten är upplåten.

Det är Lantmäteriets standardförfarande att alltid skicka ett automatiskt digitalt meddelande när lagfartsansökan inkommer. Samma typ av standardförfarande används vid ägarbyte av fordon med information om överlåtelsen till säljare och köpare.

Lantmäteriet skriver att meddelande om lagfartsansökan skickas för att kunna upptäcka så kallad lagfartskapning och att man inte behöver gör något om uppgifterna stämmer. Det står inte i meddelandet att det är Botkyrka kommun som har ansökt om lagfart.

Lantmäteriet uppmanar också mottagaren att kontakta dem omgående om ”ni eller någon annan delägare inte har överlåtit fastighets- eller tomträttandel”. Formuleringen är olycklig eftersom det i detta fall inte är mottagaren av meddelandet eller annan delägare som har överlåtit fastighets- eller tomträttsandel. Istället är det Stockholms kommun i egenskap av fastighetsägare som har överlåtit fastigheten, inte tomträtten, till Botkyrka kommun.

Som tomträttshavare påverkas inte din tomträtt av att Botkyrka kommun förvärvar fastigheten som tomträtten är upplåten i, annat än att det blir Botkyrka kommun som upplåter tomträtten i stället för Stockholms kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juli 2017