Samrådsmöte Brunna detaljplaneprogram

Flygfoto med Brunna ljusmarkerat.

Den 22 augusti 2017 kl. 18:00 till 19.30 håller vi samrådsmöte för programförslaget i Folkets hus Hallunda

På mötet finns det möjlighet att uttrycka synpunkter och ställa frågor. Programmet prövar möjligheten för en bred passage över E4/E20 samt en förnyelse och utveckling av Brunna med fler bostäder, idrottsfunktioner och mötesplatser. Adressen är Folkets hus Hallunda, Borgvägen 1.

Du kan läsa programhandlingarna och hitta mer information om projektet under relaterade länkar "Planprogram för Brunna" eller på botkyrka.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2017