Bättre resultat i Botkyrkas gymnasieskolor

Studentutspring

Andelen elever som tar examen i Botkyrkas gymnasieskolor har ökat markant jämfört med förra året. Detta visar en första analys av siffror från utbildningsförvaltningen.

Andelen elever som tog examen från yrkesprogrammen i Botkyrkas gymnasieskolor ökade med hela 15 procentenheter, från 63 till 78 procent. Andelen examinerade från högskoleförberedande program ökade med fyra procentenheter, från 73 till 77 procent.

  • Lärare och skolledning har under flera år arbetat målmedvetet för att öka andelen elever som tar examen. Nu har deras arbete gett resultat och vi hoppas att trenden kommer att fortsätta under de kommande åren. Det är särskilt viktigt eftersom vi vet att de ungdomar som saknar en gymnasieexamen har mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, säger verksamhetschef Anna Widing Niemelä.

Exempel på yrkesprogram som finns i Botkyrka är restaurang- och livsmedelsprogrammet, el- och energiprogrammet samt fordons- och transportprogrammet. Exempel på högskoleförberedande program är ekonomiprogrammet, estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2017