Nu skickas kommunens årliga medborgarundersökning ut

Första veckan i september skickas medborgarundersökningen ut till 6000 medborgare som slumpvis har valts ut från kommuninvånarregistret. Samtidigt skickas även en medborgarundersökning ut från SCB.

Syftet med undersökningarna
Undersökningarna skickas ut för att vi som kommun gärna vill veta vilken upplevelse du som medborgare har av kommunen och vad du vill förändra. Resultaten av undersökningen kommer sedan att användas för att förbättra innehållet i verksamheterna vilket gynnar dig som bor i kommunen. Om du är en av dem som inte har fått någon av undersökningarna i din brevlåda har du ändå möjlighet att lämna synpunkter via kommunens webbplats.

Dessa språk skickas enkäterna ut på
Kommunens egen enkät går att besvaras i pappersform på svenska. Genom webben kan du besvara enkäten på svenska, engelska, finska, arabiska, spanska och turkiska. SCB:s enkät kan besvaras i pappersform på svenska och arabiska och genom webben på engelska, finska och spanska. Har du fått hem en undersökning och behöver hjälp med att besvara den kan du bland annat vända dig till ditt någon av kommunens medborgarkontor. Läs mer om detta i förbrevet som följer med undersökningen. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017