Försvarsmaktens övning Aurora 17

Ett militärfordon i miniatyr på en karta

Under övningen Aurora 17 kan militärfordon komma att transporteras genom kommunen. Foto: Försvarsmakten

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är den största militära övningen hittills i Sverige och den kan komma att synas och höras även i Botkyrka.

Aurora 17 är en nationell övning som genomförs på marken, i luften och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. 

Ingen övningsaktivitet i Botkyrka

Det kommer inte förekomma någon militär aktivitet i Botkyrka kommun. Däremot kommer militärfordon och liknande att transporteras genom kommunen. Sannolikt kan även ljud från övningen höras på olika platser i kommunen. Övningen inleds på måndag 11 september och pågår i tre veckor framåt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2017