Invigning av Skyttbrinks gymnasium

Utbildningsnämndens ordförande Emanuel inviger genom att klippa en kätting.

Utbildningsnämndens ordförande Emanuel invigde genom att klippa av en kätting.

Skyttbrink är Botkyrka kommuns fjärde gymnasium

Skolan är speciell. Den är liten och personlig, har fantastiska byggnader, ett högt söktryck och många elever får jobb direkt efter utbildningen. Den var tidigare en del av Tumba gymnasium.

– Att fullfölja skolan är den bästa försäkringen för ungdomar att få ett bra liv. På Skyttbrink har man lyckats väldigt väl med detta och jag hoppas att fler kommer kunna ta del av Skyttbrinksandan, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz.

På skolan finns barn- och fritidsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, språkintroduktion för nyanlända och yrkesintroduktion genom Speed Shop. Här går cirka 170 elever.

– Vi ska vara en personlig skola där eleverna efter examen är mogna för arbetslivet, säger Christer Vestergren, rektor på Skyttbrinks gymnasium. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017