• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om förslag till effektiviseringar

Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om förslag till effektiviseringar

Kylda matlådor i hemtjänsten, digital teknik och ökat antal gruppbostäder. Tisdag 26 september fattar Botkyrkas vård- och omsorgsnämnd beslut om förslag till effektiviseringar som kan öka nyttan för medborgarna.

Inför 2018 har kommunfullmäktige gett vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på möjliga effektiviseringar i omsorgen. Effektiviseringarna ska ta bort onödiga kostnader motsvarande 21 miljoner kronor och samtidigt möjliggöra strategiska satsningar.

­–Vi har tittat på långsiktiga lösningar och moderna metoder som gör att vi kan jobba smartare. Att höja kvaliteten för medborgarna har varit det främsta målet med alla våra förslag, säger Tuva Lund ordförande (S) i vård- och omsorgsnämnden.

Trygghet och självbestämmande viktigt

Bland förslagen finns flera satsningar i hemtjänsten. Det handlar bland annat om att hemtjänsttagarna kan få kylda matlådor istället för varma – något som kan ge hemtjänsttagarna större möjlighet att välja mat, förbättrar livsmedelshygienen och minskar personalens restider. Andra förslag är att erbjuda digitala lösningar som inköp via webben och natt-tillsyn via kamera.

– Det handlar om satsningar som kan öka tryggheten, säkerheten och valmöjligheten för medborgarna. Samtidigt kan vi minska transportkostnader och ge större möjligheter för personalen att vara där de behövs, det vill säga nära medborgarna, säger Tuva Lund.

Andra satsningar i förslaget är att bygga fler gruppbostäder och att städningen inom till exempel vård- och omsorgsboenden ska skötas av egen personal.

Inte klart vad som ska genomföras

Totalt beräknas förslagen på sikt kunna spara in 21,7 miljoner kronor. Vilka effektiviseringar som ska genomföras är inte klart. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige den 23 november.

 

Några av förslagen i korthet:

Kylda matlådor i hemtjänsten

Förslaget innebär att kommunen går från att erbjuda varma matlådor tillverkade i egen regi till kylda matlådor från extern leverantör. Det innebär att hemtjänsttagarna själva kan bestämma när matlådan ska värmas och att de kan få ett större utbud att välja mellan. Samtidigt minimeras de risker som finns med varmhållen mat och hemtjänsten kan få bort den komplicerade och kostsamma logistik då personalen på kort tid ska leverera matlådor innan de blir för kalla. De flesta kommuner har idag kalla matlådor inom hemtjänsten.

Inköp via webben

Idag kan hemtjänsttagare få hjälp med inköp genom att personalen handlar i närmaste matbutik. Genom att istället erbjuda möjlighet att göra inköp via webben får hemtjänsttagarna större möjlighet att själv välja varor. Samtidigt kan den tid som hemtjänsten idag använder för resor till och från affären istället användas till en trevlig stund hemma hos hemtjänsttagarna vid inköpen.

Digital tillsyn nattetid

Förslaget innebär att hemtjänsten på sikt ska kunna erbjuda natt-tillsyn via kamera eller sensor. Med digital tillsyn kan hemtjänsten ha kontinuerlig tillsyn utan att riskera att störa nattsömnen som idag då personalen gör fysiska besök. Syftet är att öka tryggheten och minska onödiga restider och transportkostnader.

Ökat antal gruppbostäder

Genom att öka byggtakten och öppna fler egna gruppbostäder ökar möjligheterna för medborgare med funktionsnedsättning att få ett boende i hemkommunen, nära anhöriga och vänner. Samtidigt kan kommunen minska de höga kostnader som idag läggs på köp av boendeplatser i andra kommuner. En extern boendeplats kostar i genomsnitt 1500 kronor mer per dygn.

Uppsägning av internt städavtal

Förslaget innebär att avtalet med kommunens städservice sägs upp inom vård- och omsorgsboende och dagverksamheter för äldre. Tanken är att städningen istället ska utföras av den egna personalen. Detta kan ge personal som idag arbetar deltid möjlighet gå upp i tid och därmed få bättre arbetsvillkor. Samtidigt kan kontinuiteten och tryggheten för de äldre öka då det blir färre nya ansikten i lokalerna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2017