Marknaden inte mogen för Ekotopia

Scandinavian Edutainment och Skanska Sverige AB avbryter processen med att etablera konceptet Ekotopia i Hågelby. Den svenska marknaden är inte mogen för det innovativa affärskonceptet.

– Vi tycker att det är tråkigt att den svenska marknaden inte är mogen för ett så spännande koncept som Ekotopia, men vi är samtidigt nöjda över att ha prövat förutsättningarna för konceptet så långt det har varit möjligt, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef Botkyrka kommun.

Det var i februari 2016 som Ekotopia presenterades som vinnare av kommunens idé- och markanvisningstävling för Hågelby. Kommunen ansåg att Ekotopia var ett spännande och innovativt förslag med stor potential som kunde tillföra kommunen ett stort mervärde, stärka varumärket och vara till stor glädje för kommunens invånare och besökare.

– Det finns alltid en osäkerhet med oprövade affärskoncept, men vi tyckte att det var en affärsidé som passade bra i Botkyrka – långt ifrån lagom – och hade gärna sett Ekotopia utvecklas i Botkyrka som första etableringsort, säger Antonio Ameijenda. Vi har försökt att skapa de bästa förutsättningarna för etableringen, med den begränsningen att vi som kommun inte kan gynna enskilda eller ta affärsrisker.

Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande ser ändå ljust på Hågelbys framtid.

– Det är tråkigt att marknaden inte har lika höga ambitioner för Hågelby som vi Botkyrkabor har. Men vi kommer fortsätta utveckla Hågelby, steg för steg. Vi har påbörjat ett arbete där vi succesivt kan tillföra mer besöksmål och mer verksamhet i parken, så Hågelby fortsatt ska utvecklas som en av kommunens vackraste och mest besökta platser, säger Gabriel Melki.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017