Världstoalettdagen uppmärksammar fulspolning

Söndagen den 19 november är FN:s årliga, internationella världstoalettdag. Det är en dag för att uppmärksamma globala sanitetsfrågor. I år sätts fokus på hushållens fulspolning.

2,5 miljarder människor saknar det vi i Sverige ser som en självklarhet, tillgång till en riktig toalett. Trots att vi är priviligierade med rent vatten och riktiga toaletter är vi tyvärr rätt dåliga att hantera våra förmåner. Kanske är det en kombination av lathet och okunskap?

Bättre toalettvett ger ett bättre kretslopp

Vi behöver få bättre toalettvett och sluta spola ner sånt som inte hör hemma i toaletten. Fulspolningen bidrar till stora onödiga utsläpp av orenat avloppsvatten till våra sjöar och hav. Utsläppen är en stor bidragande orsak till att skadliga ämnen kommer ut i naturen och in i det eviga kretsloppet.

Vad fulspolar vi?

Fulspolningen innehåller massor av olika saker, bland annat våtservetter, tops, bomullstussar, mensskydd och snusprillor. Reningsverken kan inte rena allt som spolas ned och det blir stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Samhället får betala miljontals kronor i extra reningsarbete.

Botkyrkas avloppsverk - Himmerfjärdsverket

Avloppsvattnet från Botkyrka kommun hamnar på Himmerfjärdsverket för rening. Nästan två ton fulspolningsskräp kommer med i avloppsvattnet varje dygn. Det är två fulla containers med onödigt miljöfarligt skräp som fulspolats i kommunens toaletter. Tänk till och sluta fulspola Vår förhoppning är att människor ska förändra sitt tankesätt och sina beteenden kring vad som får spolas ned i toaletten och inte. Börja redan nu och spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Läs mer på vår webbplats botkyrka.se/ettrenarevatten, här hittar du enkla tips på vad du kan göra för att värna om vår gemensamma miljö och få vårt avloppsvatten renare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2017