Förbättringar på gång för kommunens internationella samverkan

Kommunen har granskat de internationella samverkansformer verksamheterna har samt utvärderat kommunens vänortssamarbete. Resultatet visade att flexibla former och förenklingar som underlättar utbyten är något som behövs.

Som Sveriges mest internationella kommun är det naturligt med nationell och internationell samverkan som en metod för verksamhetsutveckling. Det kommer dig som medborgare till godo genom att vi som arbetar i kommunen lär från många olika länder och städer. Exempelvis inom ramen för tidsbegränsade projekt, studieresor och medlemskap i internationella organisationer.

Resultatet av översynen visade att mer flexibla samverkansformer ger bästa nytta, därför kommer kommunen att avsluta det fasta samarbetet med de två vänorter vi har haft sedan 60-talet, Stange i Norge och Bröndby i Danmark. Ett formellt beslut förväntas att tas på nästa kommunstyrelsemöte den 27 november.

Kommunen ska framöver också gå igenom vilken sorts samordning som behövs internt för att förenkla verksamheternas internationella samverkan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2017