Kultur- och fritidschef
Pernilla Hellman går vidare till Malmö stad

Botkyrka kommuns nuvarande kultur- och fritidschef
Pernilla Hellman kommer i januari avsluta sin tjänst i Botkyrka för att bli ny kulturdirektör i Malmö stad.

Pernilla Hellman tillträder sin tjänst i Malmö i början av nästa år. Hon kommer att leda kulturförvaltningen i Sveriges tredje största stad där kulturhus, mötesplatser, stadsbibliotek, stadsarkiv, konsthall och museer ingår.  

- Det har verkligen varit fantastiska år här i Botkyrka, denhär platsen har lärt mig mycket och i hög grad format mig som person och som ledare. Det är med blandade känslor jag går vidare till nya utmaningar och jag tar med mig alla de erfarenheter och lärdomar jag har fått från Botkyrka,
säger Pernilla Hellman och fortsätter:

- I Malmö finns det ett fantastiskt kulturliv och det är hedrande att få vara den som leder arbetet med att utveckla det vidare. Samtidigt ser jag fram emot att utveckla metoder för ett ännu mer inkluderande kulturliv som är relevant och angeläget för alla Malmöbor. Det känns oerhört spännande och roligt att i mycket bygga vidare på det jag har arbetatmed i Botkyrka.

Under sina år i Botkyrka har Pernilla Hellman varit med i arbetet med att starta Botkyrka konsthall och utforma kommunens satsning på kreativitet och kulturinriktat entreprenörskap. Hon har varit chef för verksamhetsområdet kultur för att under de senaste fem åren varit chef för
kultur- och fritidsförvaltningen.

- Pernilla har med stor kraft och engagemang ägnat många verksamma år i Botkyrka som jag vill tacka henne mycket för. Att ta den nya utmaningen i Malmö med de erfarenheter hon har ifrån oss kommer att bli spännande och lärande att följa, säger kommundirektör Mattias Jansson.

Nu sätts arbetet med att hitta en ny chef för kultur- och fritid i Botkyrka igång. En tillförordnad chef som leder kultur-och fritidsförvaltningen under rekryteringsperioden kommer att vara på plats från januari.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018