Botkyrka deltog i 10:årsjubiléet av Intercultural cities, ICC

I förra veckan var Botkyrka med på firandet av 10:årsjubiléet av nätverket Interkulturella städer (Intercultural cities, ICC) i Lissabon. I samband med konferensen lämnade vi ifrån oss vår rapportering utifrån Europarådets ICC index och i februari får vi veta hur kommunen ligger till i det interkulturella arbetet i jämförelse med de andra medlemmarna.

 Under de sju år som Botkyrka har varit med i nätverket har vi fått mycket kunskap. I februari kommer en bedömning från Europarådet över hur Botkyrkas interkulturella arbete ligger till i förhållande till de andra städernas arbete. Alla medlemmar har fått lämna in en rapport som sedan görs om till ett index för att se hur arbetet går.

Botkyrka är en av 120 städer och 32 länder som finns representerade i nätverket och kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) har ofta fått sitta med i paneldiskussioner stora möten och konferenser Europarådet genomför. Botkyrka är också en av sju städer som finns med i den bokantologi som som har skrivits för att praktiskt berätta om arbetet inom ICC.

Nyttan för Botkyrka med att vara med i nätverket

Helena Rojas, utvecklingschef på kommunledningsförvaltningen beskriver nyttan med att Botkyrka är en av medlemmarna i ICC så här.

"I och med vårt medlemskap i nätverket får våra interna verksamheter hjälp av Europarådet med att tänka klokt i de här frågorna. I dag har vi därför fler medarbetare som gör bättre analyser över situationer och på så sätt träffar mer rätt i verkligheten" 

Sedan 2011 har Europarådet hjälpt Botkyrka kommun löpande med expertstöd. Exempel på utveckling av lokal praktik med stöd av Europarådet är samarbeten som går på tvärsen inom och mellan förvaltningar, Antirykteskampanjen, dilemmakonceptet och storytelling men också hanteringen av konkreta frågor som till exempel frågan om böneutrop.

- Botkyrka har en långsam men positiv utveckling. Om man jämför med platser som har en liknande socioekonomisk status så går det lite bättre för Botkyrka tack vare vårt interkulturella arbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017