Information om belysning vid Tumba bussterminal

I en artikel i tidningen BotkyrkaDirekt tas frågan upp om vem som ansvarar för belysningen i Tumba bussterminal.

I det avtal som finns mellan Botkyrka kommun och SL står det att SL ansvarar för och bekostar drift, underhåll och förnyelse av dessa anläggningar.

Till driften hör bland lampbyten i skärmtak.

Anders Öttenius, chef för gata-/parkenheten, betonar vikten av att samhällets olika organisationer tar sitt ansvar. Kommunen ska inte ta över ett ansvarsområde som åligger Landstinget (SL).

Ansvarsfördelningen är nu utredd och SL meddelar att de snarast kommer att byta ljuskällorna.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2017