Botkyrkas 9:or fortsätter klättra

I går publicerade Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin rapport ”Öppna jämförelser för grundskolan 2017”. I rapporten redovisas ett antal nyckeltal från grundskolor i hela Sverige från läsåret 2016/2017. Syftet är att kommunerna ska kunna jämföra sina resultat och resurser för att lära av varandra.

I det sammanvägda betygsresultatet för åk 9 rankas Botkyrkas kommunala skolor till plats 107 av 290 kommuner. Det är en klättring på 34 platser jämfört med 2016, 72 platser jämfört med 2015 och hela 128 platser jämfört med 2014. I det sammanvägda resultatet ingår både de faktiska betygsresultaten för åk 9 och betygsresultaten i relation till skolornas elevsammansättning.

– Att under flera år klättra så här mycket i rankingen är ett tydligt tecken på att hårt arbete lönar sig, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande. – Vi är alla fast beslutna om att Botkyrka ska vara en skolkommun och att våra skolor ska höra till landets bästa. För det krävs ännu mer slit och fokus.

En analys av materialet visar att det finns flera förklaringar till att de kommunala skolorna i Botkyrka klättrar i rankingen:

  • Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 är högre än förväntat utifrån skolornas elevsammansättning.
  • Fler elever än förväntat utifrån elevsammansättningen får behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.
  • I år ingår även asylsökande elever i statistiken. Det har inte så stor påverkan på resultaten för Botkyrkas skolor men många andra kommuner får lägre resultat än tidigare.

De öppna jämförelserna visar även att det finns saker att förbättra. En utmaning är att skillnaderna i resultat är relativt stora mellan olika skolor i Botkyrka kommun.

Mer information. Hela rapporten finns på SKL:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018