Resultat från 2017 års kontrollköp av tobak och folköl

Statistik med staplar, illustration

Ungdomar från Botkyrkas gymnasieskolor har tillsammans med kommunen genomfört kontrollköp bland kommunens lokala handlare för att se om de frågar efter legitimation hos ungdomarna när de vill handla folköl och tobak.

I år utfördes kontrollköp på tobak och folköl i 45 butiker av cirka 54 stycken, vilket motsvarar 83 procent av Botkyrkas alla handlare som säljer folköl och tobak. I 14 av de kontrollerade butikerna i Botkyrka fick ungdomarna handla tobak och folköl utan att någon ålderkontroll utfördes av butikspersonalen. Något fler ungdomar kunde köpa folköl än tobak.

‑ Andelen butiker som sålt utan att fråga om legitimation har ökat något från tidigare tillsyn 2015. Vi för en dialog direkt efter köpet med den som står i kassan, för att påverka beteendet på plats. Men vi har också uppföljningsmöten med ägaren till butikerna som inte klarade sig om vikten av att utbilda personal i att utföra ålderkontrollsrutiner för att motverka att minderåriga får tag på tobak och folköl, säger Mariann Nordstrand, tobaksansvarig livsmedelsinspektör på miljöenheten.

Återkommande kontroller

Ungdomar och livsmedelsinspektörer utför tillsammans kontrollköp som en del av Botkyrkas tobaks- och alkoholförebyggande arbete för barn och unga.

‑ Kontrollköp är ett förebyggande arbete som syftar till att skydda barn och unga så att de inte får skador av eget och andras bruk av tobak och alkohol, och minska tillgänglighet och efterfrågan. Allt fler unga är tobaksfria och dricker inte alkohol. Men ett fortsatt förebyggande arbete är viktigt, bland annat för att tobak är fortsatt största faktorn till en för tidig död och skador, och alkohol orsakar både fysiska, social och psykiska skador, säger Pardip Singhru, utvecklingsledare folkhälsa i
på kommunledningsförvaltningen.

Vad är kontrollköp?

Kontrollköp är en metod som är till för att förbättra rutinerna för ålderskontroll i butiker som säljer tobak och folköl. En ung person, som fyllt 18 år, försöker köpa tobak eller folköl utan att visa legitimation. Kontrollköp kan även utföras i butiker som säljer läkemedel eller elektroniska cigaretter. Genom att göra kontrollköp kan vi jobba med att minska tillgängligheten och med att få butikerna att bli bättre på att utföra ålderskontroll så att man alltid frågar efter legitimation vid försäljning till alla som ser ut att vara under 25 år.

För frågor

Mariann Nordstrand, tobaksansvarig livsmedelsinspektör på miljöenheten
telefon: 08-53061000

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2017