De jobbar för att göra Botkyrka tillgängligt

Skolor, sportanläggningar, vallokaler, bibliotek, entréhallar och hissar. Platserna där vi medborgare rör oss är många – och de ska vara tillgängliga för alla. Gamze Özel och Mahad Abdi jobbar med det omfattande uppdraget att inventera inne- och utemiljöer.

­- Vi följer alltid ett protokoll när vi inventerar, säger Gamze Özel, som för dagen är i kommunhuset och arbetar med sin kollega Mahad Abdi. Resultaten leder till beskrivningar i av miljöerna i Tillgänglighetsdatabasen och till åtgärder där miljöerna brister.

Brister åtgärdas

Ett stort och viktigt uppdrag är att hinna och åtgärda alla vallokaler inför valet i september 2018. Även kommunfullmäktige och öppna nämndsammanträden ska vara tillgängligt för alla. När Gamse Özel och Mahad Abdi är klara med ett jobb de en rapport som lämnas till tekniska förvaltningen som ansvarar för att åtgärda brister och utföra förbättringar.
- Vi börjar alltid utanför byggnaderna med handikapparkeringen. Vi undersöker om det finns tillräckligt med avstånd för att lätt kliva ur bilen, vi tittar efter hindrande föremål och mäter hur mycket marken lutar. Vi fotograferar allt som sen läggs in i tillgänglighetsdatabasen.

Både Gamze och Mahad berättar med värme om den gången de var i en skola och av en händelse såg en flicka hade svårt att ta sig förbi en tröskel med sin rullstol, något som skolan inte uppmärksammat.
- Det gjorde lite ont i hjärtat att se. Vi rapporterade det och problemet åtgärdades på en gång, säger Gamse Özel.
- Det kändes jättebra att kunna göra något så nyttigt, säger Mahad. En annan gång blev vi uppmärksammade av en förälder att det fanns en dörr i skolan som var väldigt tung för barnen att öppna. Det är ett väldigt viktigt jobb vi gör som har stor nytta för människor.

Handplockade för uppdraget

Tillgänglighetsdatabasen byggs hela tiden på med information utifrån de inventeringar som Gamze och Mahad utför.
- Vi följer alltid ett protokoll när vi inventerar, säger Gamze Özel, som för dagen är i kommunhuset och arbetar med sin kollega Mahad Abdi.

De är båda handplockade för det gedigna uppdraget från Basun som är kommunens verksamhet för att få unga i arbete.
- När vi utbildades för uppdraget fick vi bland annat att prova på att ta oss fram i rullstol och med speciella glasögon som drar ner synförmågan. Det var som en helt annan värld, plötsligt förstod man hur viktigt det är med en fungerande miljö, säger Gamse Özel.

Botkyrka kommun är ansluten till den internationella tillgänglighetsdatabasen, TD, sedan 2009. Databasen bygger bland annat på Boverkets byggregler som tagits fram tillsammans med svenska turistrådet, fastighetsbolag och funktionshinderorganisationerna. Förra året tog Botkyrka kommun ett steg fram i arbetet med tillgänglighet och anställde en samordnare för fysisk tillgänglighet Berith Ramstedt som i sin tur snabbt insåg att det krävdes ”mer muskler” för att kunna ta sig an det gedigna arbetet att inventera olika miljöer.

Vardagen blir bekvämare

Sedan mars jobbar Gamse Özel och Mahad Abdi med att inventera allt från skolor och medborgarkontor till vallokaler.
- Det finns en öronmärkt budget så att vi kan åtgärda hinder i miljön allt eftersom. Tillgängliga miljöer är nödvändigt för några, underlättar för fler samtidigt som det gör vardagslivet bekvämare för alla, säger Berith Ramstedt.

Ett stort och viktigt uppdrag är att hinna och åtgärda alla vallokaler inför valet i september 2018. Även kommunfullmäktige och öppna nämndsammanträden ska vara tillgängligt för alla. När Gamse Özel och Mahad Abdi är klara med ett jobb de en rapport som lämnas till tekniska förvaltningen som ansvarar för att åtgärda brister och utföra förbättringar.
- Vi börjar alltid utanför byggnaderna med handikapparkeringen. Vi undersöker om det finns tillräckligt med avstånd för att lätt kliva ur bilen, vi tittar efter hindrande föremål och mäter hur mycket marken lutar. Vi fotograferar allt som sen läggs in i tillgänglighetsdatabasen.

Både Gamze och Mahad berättar med värme om den gången de var i en skola och av en händelse såg en flicka hade svårt att ta sig förbi en tröskel med sin rullstol, något som skolan inte uppmärksammat. Det gjorde lite ont i hjärtat att se. Vi rapporterade det och problemet åtgärdades på en gång, säger Gamse Özel.
- Det kändes jättebra att kunna göra något så nyttigt, säger Mahad. En annan gång blev vi uppmärksammade av en förälder att det fanns en dörr i skolan som var väldigt tung för barnen att öppna. Det är ett väldigt viktigt jobb vi gör som har stor nytta för människor.

Tillgänglighetsdatabasen byggs hela tiden på med information utifrån de inventeringar som Gamze och Mahad utför

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018