Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Modersmålsträning i finska fortsätter ett tag till

Arbetssättet med flerspråkighet i förskolan ska ändras från den 1 januari 2018. Utifrån dialog med den sverigefinska samrådsgruppen har utbildningsförvaltningen beslutat att ta särskild hänsyn till finska språket i övergången till ett nytt arbetssätt. Beslutet motiveras av att Botkyrka är ett förvaltningsområde för finska.

Från den 1 januari 2018 kommer flerspråkiga barn i förskolan att få språkstöd i den ordinarie verksamheten. Den nuvarande formen av modersmålsstöd upphör och förskolorna utvecklar sitt arbetssätt för att fortsatt stödja de flerspråkiga barnen. Riktlinjer för det fortsatta arbetet med språkstöd i förskolan beräknas vara klara under våren.

De särskilda insatserna för finskan innebär att

  • Modersmålsträningen i finska fortsätter fram tills dess att riktlinjerna är klara för hur arbetet med minoritetsspråken ska bedrivas i förskolan. Riktlinjerna ska vara klara under våren 2018.
  • Ett öppet samrådsmöte kommer att anordnas för att få med synpunkter och förslag från sverigefinska vårdnadshavare.

Mer information
Länk till sida med frågor och svar om det förändrade arbetssättet i förskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018