Kommunens anslagstavla blir digital

Visar hela verktygsraden längst ner på kommunens webbplats, botkyrka.se med den digitala anslagstavlan som speciellt utmärkt, samt en illustration med sju aktiva människor, silhuetter, på gräs, Illustration

Du hittar den digitala anslagstavlan i verktygsraden nästan längst ner på förstasidan på kommunens webbplats.

Från och med den 1 januari 2018 ersätts kommunens analoga anslagstavla vid entrén på plan 1 i kommunhuset med en digital anslagstavla på kommunens webbplats.

Förändringen är kopplad till nya regler i kommunallagen och gör att anslagstavlan blir mer tillgänglig för fler att nå.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser med mera. Du kan överklaga besluten inom tre veckor via förvaltningsrätten i Stockholm. Tiden räknas från den dag då kommunen på anslagstavlan har meddelat  att protokollet över beslutet är justerat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2018