Södertörnskommunerna har mer än halverat utsläppen

En halvering av antalet leveranser till de kommunala verksamheterna och en minskning med 70 procent av koldioxidutsläppen och hälsoskadliga luftföroreningar. Det är resultatet av den första fasen i ett samarbete mellan åtta Södertörnskommuner, varav Botkyrka är en av kommunerna.

En av de stora utmaningarna i regionen är att minska utsläppen från trafiken. Som ett led i det arbetet har Södertörnskommunerna samordnat varudistributionen till sina egna verksamheter sedan 2015. På uppdrag av Länsstyrelsen har IVL Svenska Miljöinstitutet gjort en utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner och analyserat effekterna på miljö och samhällsekonomi.

Utvärderingen visar att samordningen av kommunernas varudistribution redan nu i en första fas har gett flera bra resultat. Utsläppen av koldioxid och kväveoxider har minskat med drygt 70 procent. Ett viktigt bidrag till minskningen är att kommunerna i sin upphandling har ställt krav på biodrivmedel och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar.

Den samordnade varudistributionen ger också ökade möjligheter för lokala leverantörer att delta i kommunala upphandlingar.

Mer information och hela rapporten ”Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner” finns på Sodertornskommunernas webbplats, se länk under "Relaterade länkar".  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018