Har du sökt sommarjobb ännu?

Om du är mellan 16-18 år och skriven i Botkyrka kommun kan du söka sommarjobböppnas i nytt fönster till och med den 15 februari.

Du hittar vilka perioder som gäller för i år och mer information om sommarjobben på botkyrka.se/sommarjobb.

Är du nyanländ och ännu inte hunnit få uppehållstillstånd? Då kan det finnas möjlighet att söka plats via socialtjänsten. Det kallas för meningsfull sysselsättning. På samma sätt som för feriepraktiken ska du vara mellan 16-18 år. Du behöver också ha en handläggare hos socialtjänsten. Ta kontakt med din socialhandläggare för att söka en plats till meningsfull sysselsättning. 

Har du uppehållstillstånd, men fortfarande inte hunnit få ett personnummer? Ta kontakt med oss via sommarjobb@botkyrka.se eller Medborgarcenter på telefonnummer 08-530 610 00.

Har du frågor, kontakta ansvariga för feriepraktiken på sommarjobb@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018