Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Botkyrka satsar på tryggheten

Fyra skolbarn har gått uppför en trappa på parkväg i Fittja, bostadshus i bakgrunden, foto

Kommunens senaste medborgarundersökning visar att den upplevda tryggheten har minskat. Botkyrka har sedan ett par år tillbaka utvecklat sitt arbete med säkerhet och trygghet. Målet är att Botkyrka ska vara en levande och trygg plats att bo och verka i. Därför stärks nu insatserna ytterligare. 

­- Det är inte acceptabelt att så många Botkyrkabor känner sig otrygga. Ett av mina viktigaste uppdrag är att stoppa de få kriminella som förstör för så många Botkyrkabor och skapa mer levande och trygga stadsdelar. Detta gör vi genom att bygga nytt, samarbeta nära polisen och nu till fullmäktige tar vi än fler beslut för att stärka vårt trygghetsarbete, säger Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande.

Starkaste samarbetet någonsin mellan Polisen, kommunen och Botkyrkabyggen

Trygghetsskapande insatser görs på många områden samtidigt. Det handlar om både långsiktigt arbete och omedelbara insatser. I Botkyrka finns nu det starkaste samarbetet någonsin mellan kommunen, Botkyrkabyggen och Polisen. Genom att träffas varje vecka görs en gemensam lägesbild där man till exempel snabbt kan leda om resurser till där de behövs som mest.

För att ytterligare stärka de insatser som görs kommer polisen sätta upp trygghetskameror på platser som skapar otrygghet. Utöver det ska möjligheterna för kommunen att medfinansiera fler trygghetskameror ses över. Kommunen kommer också stärka sin beredskap genom införandet av särskilda tjänstemän och kommunikatörer i beredskap, bland annat för att medborgarna ska få rätt information snabbare.

Fortsatta satsningar på skolan och omsorgen

Även civilsamhället och föreningslivet är viktiga för ett tryggt samhälle. Genom samråd och nätverk kan kunskap delas och gemensamma lägesbilder skapas. Ett exempel på det är Storsamling Fittja. Här samlas lokala aktörer och boende i området för att få höra om det arbete som görs och för att utveckla stadsdelen till en tryggare plats.

Trygghet hänger också ihop med skolan. Därför tillförs ytterligare 22 miljoner till skolan i år. En annan aspekt av tryggheten är att samhällets allra äldsta får den trygghet de behöver. Botkyrka kommun kommer att bygga ut omsorgsplatserna för äldre och en extra timme egen tid införs i hemtjänsten.

- Det är tydligt att när vi fortsätter att utveckla nya Botkyrka så ska vi fortsätta att satsa på skolan och omsorgen så att alla kan känna sig trygga i att samhället finns där när det behövs. Jag ser också fram emot när vårt nya sätt att jobba med närdemokrati när det drar igång, så att fler Botkyrkabor kan vara med och bidra till nya Botkyrkas utveckling, säger Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande.

Hjälp till att göra din stadsdel till en tryggare plats!

Din hjälp behövs för att få en bild över hur det ser ut i ditt område. Ser eller hör du något i din stadsdel som rör våld och påverkar tryggheten negativt kan du skicka ett mejl till lagesbild@botkyrka.se. Obs! Ring alltid 112 för att larma polisen vid akuta händelser.

Information om medborgarundersökningen

Läs mer om medborgarundersökningen på botkyrka.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2018