Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Ny byggentreprenör utsedd för Allégårdens renovering

Vård- och omsorgsboendet Allégården i Tumba ska byggas om med 58 lägenheter i modern standard. Efter en upphandling har nu byggbolaget In3prenör utsetts som ny byggentreprenör. Nu kan projektet fortsätta enligt planerna.

Efter att underlagen i upphandlingen har arbetats om, genomfördes upphandlingen under senhösten 2017 och beslut om tilldelning fattades av tekniska nämnden vid nämndens extra sammanträde den 24 januari 2018.

Vi har förändrat entreprenadformen så att kommunen och den nya entreprenören kommer att arbeta öppet och tätare tillsammans för att klara funktionskraven och tidplanen för inflyttningen, säger Åsa Engwall, förvaltningschef tekniska förvaltningen. Avsikten är att Allégården ska vara klar för inflyttning till årsskiftet 2018/2019.

Byggbolaget In3prenör är baserade i Stockholm och Uppsala och har för Botkyrka kommun byggt en tillbyggnad på Rikstens skola. Läs mer om bolaget här: http://in3prenor.se/

Ingen verksamhet kvar på Allégården

Vård och omsorgsförvaltningen har inte någon verksamhet kvar på Allégårdens vård- och omsorgsboende. I januari 2016 flyttade merparten av Allégårdens äldre och personal till Söderby Parks vård- och omsorgsboende i Salem. De nio äldre med personal som var kvar på Allégården flyttade till nybyggda Strandängsgården i Fittja i december 2017.

Allégården – händelser i projektet

  • 2016
    Upphandling av entreprenör samt invändig rivning På grund av rådande byggkonjunktur kom det inte in anbud som motsvarade beslutad budget och därför gjordes upphandlingen om.
  • 2017
    Ny upphandling och kontrakt om byggnationen. Under våren 2017 visade sig projektet vara mer komplicerat än vad både kommunen och entreprenören kunde förutse och Botkyrka kommun valde att avbryta kontraktet med entreprenören.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2018