Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Pris till Årets pedagoger

För att lyfta fram skickliga pedagoger i Botkyrka kommuns förskolor och skolor inrättar utbildningsnämnden priset Årets pedagoger.

- En bra lärare kan betyda nästan allt för en elevs skolframgång, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S). ­­- Jag tycker det är viktigt att uppmärksamma våra lärares hårda arbete och engagemang.

Pedagogerna har avgörande betydelse

Forskning visar att det är den enskilda läraren/pedagogen som har störst inflytande över barnens resultat. En viktig faktor för pedagogernas och skolans utveckling är samarbete och lärande mellan kollegor. Det är därför viktigt att lyfta fram goda exempel och skickliga pedagoger som bidrar till utveckling.

Pedagogerna ska långsiktigt öka kvaliteten

För att få priset ska pedagogen både ha bidragit till utveckling av enskilda barn/elever eller grupper av barn/elever och ha medverkat till att långsiktigt öka kvaliteten i kommunens förskolor och skolor. Du som är elev, vårdnadshavare, kollega eller chef kan redan nu börja fundera på vem eller vilka du vill nominera till årets pedagog. Du kommer också att kunna nominera dig själv.

Delas ut 2019

Utbildningsnämnden delar ut priset för första gången vid evenemanget Hjärta Botkyrka 2019. I god tid innan priset delas ut kommer det att finnas möjlighet att nominera lärare, förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger inom alla skolformer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018