Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Tryggare för äldre att komma hem från sjukhuset

Botkyrkas satsning på hemgångsteam har fallit väl ut. Nu permanentas verksamheten i hela kommunen. Teamet är redan igång med att hjälpa äldre att komma i ordning hemma efter att ha varit på sjukhus.

— Vi utvecklar stödet till dem som behöver det allra mest. På det här sättet kan vi bidra till tryggare, friskare och självständigare medborgare, säger Pia Bornevi, förvaltningschef för vård och omsorg i Botkyrka kommun.

Under 2017 testades hemgångsteam i de södra delarna av kommunen. Projektet var framgångsrikt och nu är verksamheten permanent i hela kommunen. Fyra undersköterskor är på plats med att hjälpa äldre att få en trygg tillvaro hemma.

—Det går snabbare att återhämta sig hemma, i den egna miljön. Men en del äldre oroar sig för att komma hem från sjukhuset. Det kan vara mycket nytt. Man kanske behöver nya hjälpmedel som en sjukhussäng hemma, eller hjälp med att fylla på maten i kylskåpet, säger Dan Billingsfors, som är en av undersköterskorna i hemgångsteamet.


Praktisk hjälp den första tiden

Hemgångsteamet möter den äldre på sjukhuset och finns på plats vid hemkomsten. Hemma ser teamet till att det som den äldre behöver finns på plats. Målet är att den äldre ska klara sig själv hemma så mycket som möjligt.

— Första dagen går vi i lugn och ro igenom det som behöver ordnas. Den äldre berättar om sina behov och vi bidrar med våra kunskaper och ger förslag, säger Dan Billingsfors.

Brygga till andra aktörer i omsorgen

Det kan vara många aktörer inblandade i omsorgen. En viktig uppgift för teamet är därför att ha kontakt med andra som ger stöd, till exempel ordinarie hemtjänst, vårdcentralen och sjukgymnaster.

—Vi kallar det för vardagsrehabilitering. Vi ska inte ta över någon annans uppdrag utan vara ett komplement och en brygga, säger Dan Billingsfors.


Hemgångsteam beviljas av biståndshandläggare

För att få hemgångsteam ska man ha behov av stöd hemma och känna stor oro och osäkerhet inför att komma hem. Beslut om hemtjänst med stöd av hemgångsteam, tas av biståndshandläggare i samband med vårdplaneringen på sjukhuset inför utskrivning. Stödet ges i max tio vardagar på dagtid. På kvällar, nätter och helger får man hjälp av den vanliga hemtjänsten. Mot slutet av perioden samlas alla inblandade för att tillsammans med den äldre planera hur stödet ska fungera i fortsättningen. Oftast tar vanlig hemtjänst över efter hemgångsteamet.


Bidrar till snabbare återhämtning

Hemgångsteam finns i flera andra kommuner. Erfarenheterna visar att äldre är mer motiverade och återfår hälsan snabbare med hemgångsteam. Behovet av korttidsplatser har också minskat.

— Hemgångsteamet minskar risken för att äldre behöver åka tillbaka till sjukhuset. Det kan fungera som ett slags komplement till korttidsplatser, eftersom medborgaren upplever att det känns tryggare att komma hem, säger Pia Bornevi, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018