Ökat intresse för Botkyrka kommuns gymnasieskolor

Nu har den första omgången av gymnasievalet inför låsåret 2018/2019 avslutats. En analys visar att intresset för Botkyrka kommuns gymnasieskolor har ökat jämfört med förra året. Totalt för kommunens gymnasieskolor har andelen förstahandssökande per plats ökat med 5 procent. Andelen förstahandssökande är det viktigaste måttet för att bedöma hur populära skolorna är.

- Jag är mycket glad över att våra gymnasieskolor ökar i popularitet, säger verksamhetschef
Anna Widing Niemelä. – Det ser jag som ett bevis på att vi har hög kvalitet i vår undervisning och nöjda elever.
– Två av våra skolor har så högt söktryck att de är med på topplistan över de mest populära kommunala gymnasieskolorna på Södertörn och i Stockholms stad.

Fakta

Resultat efter första valomgången till de nationella programmen vid Botkyrkas gymnasieskolor

Årets resultat efter den första valomgången visar att andelen förstahandssökande per plats ökat med 5 procent jämfört med 2017. Detta är ett totalresultat för de nationella programmen vid kommunens fyra gymnasieskolor.

Resultat ut per skola jämfört med 2017

Tumba gymnasium
1,56 förstahandssökande/plats. En ökning med 15 procent.

Tullinge gymnasium
1,19 förstahandssökande/plats. En ökning med 14 procent.

Skyttbrinks gymnasium
0,65 förstahandssökande/plats. En ökning med 15 procent.

S:t Botvids gymnasium
0,29 förstahandssökande/plats. En minskning med 21 procent.
(En ökning med 12 procent jämfört med 2016.)

Jämförelse med kommunala gymnasieskolor i närområdet

Om vi jämför andelen förstahandssökande per plats till Botkyrkas gymnasier med andra kommunala gymnasier i närområdet kommer Tumba gymnasium på tredje plats och Tullinge gymnasium på åttonde plats. I jämförelsen ingår då kommunala gymnasier i Salem, Huddinge, Haninge, Södertälje och Stockholm. Skyttbrinks gymnasium kommer på plats 26 och S:t Botvids gymnasium på plats 35.

Omval

Under senare år har omvalen varit omfattande så detta första resultat kan skilja sig från det slutgiltiga resultatet i gymnasievalet. Omval görs mellan 19 april och 15 maj.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018