Nya ombud för ökad trygghet i Botkyrka

Bil

Grannsamverkan/Grannstödbilen i Botkyrka

Grannar som hjälps åt i grannsamverkansgrupper och grannstödjare som vakar över bostadsområdena skapar trygghet i kommunen. Nu förstärks det arbetet med områdesansvariga trygghetsombud i Botkyrkas alla stadsdelar.

Trygghetsombuden är ett nytt samarbete mellan Botkyrkabyggen, föreningen Grannsamverkan/Grannstöd och Botkyrka kommun och en förstärkning av det trygghetsarbete som redan idag bedrivs i kommunen.

Satsningen på trygghetsombud är viktig för en positiv utveckling i Botkyrkabyggens områden. Trygghet uppskattas av våra hyresgäster, det är ett socialt kitt som vi alla behöver för att trivas och må bra. Det är inte minst efterfrågat i kommunens norra delar där vi idag behöver öka engagemanget och få igång arbetet med grannstöd, säger Jan-Erik Sandh, affärsområdeschef på Botkyrkabyggen.

Trygghetsombuden jobbar ideellt och ska bland annat ha dialog med Botkyrkabyggen och föreningen Grannsamverkan/Grannstöd.

Trygghet i kommunens samtliga bostadsområden och stadsdelar är en gemensam angelägenhet för alla medborgare. En viktig utveckling av Grannstöd/Grannsamverkan är att få flera kunniga ombud ute i stadsdelarna. Vi vill nå ut till vartenda hushåll med budskapet att hjälpa till med trygghetsarbetet. Du har stöd i detta från alla samarbetspartners. Kom med du också! säger Jan Karlsson, ordförande i föreningen Grannstöd/Grannsamverkan i Botkyrka kommun.

Ombuden ska även veckovis rapportera om EST-arbetet, ett samarbete mellan polisen, Botkyrkabyggen och kommunen, till Botkyrkabyggens områdeschefer. I uppgifterna ingår att ha nära kontakt med ansvarig polis och underlätta för boende att vara aktiva i trygghetsarbetet och tipsa polisen vid misstanke om brott.

Med hjälp av trygghetsombuden kan kommunen, polisen och Botkyrkabyggen ta tillvara på medborgarnas upplevelse av trygghet i lokalområdet. Tillsammans kan vi skapa en samlad lägesbild kring var otryggheten finns och därmed var Botkyrkas gemensamma resurser ska riktas, säger Natasha Engberg, trygghetssamordnare på Botkyrka kommun.

Mer information om trygghetsombuden finns på Botkyrkabyggens hemsida.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2018