Resultat från Ungdomsenkäten 2016

Botkyrka fortsätter att visa positiva trender när det gäller ungas självrapporterade alkohol- och tobaksvanor. Både bland flickor och pojkar är det en större andel som uppger att de helt väljer bort både alkohol och cigaretter. Dessutom har snusningen bland pojkar minskat och allt färre röker vattenpipa.

Tobak, akohol och narkotika

Det är en högre andel flickor som röker tobak jämfört med pojkar och flickor har även en högre andel vänner som röker. Unga får vanligtvis tag på alkohol genom kamrater eller kamraters syskon. När det kommer till andelen som använt narkotika är utvecklingen generellt oförändrad sedan 2004. Av de få som har svarat att de har använt narkotika är cannabis är den vanligaste narkotikan.

De tydligaste skillnaderna som är återkommande i Ungdomsenkäten är att en högre andel i gymnasiets år 2 än i årskurs 9, har använt sig av droger som narkotika, alkohol och tobak.

Brott

När det kommer till andelen som uppgett att de har begått brott har siffran minskat över tid sedan 2004. Bland de som begår brott tillhör snattat/stulit och använt hot/våld till de vanligaste typen av brott.

Upplevda ordningsproblem i bostadsområdet varierar mellan stadsdelarna, men är högre i Botkyrka kommun jämfört med länet. Den upplevda informella sociala kontrollen varierar också mellan stadsdelarna, men är lägre i Botkyrka kommun jämfört med länet.

Fritid

När kommer till ungas fritid framkommer det att fler pojkar än flickor är på fritidsgårdar och fler pojkar än flickor deltar i ledarledda fritidsaktiviteter. Majoriteten av unga trivs bra i skolan och anser att de har lika bra framtidsutsikter som andra unga i sin ålder. Det är dock oroande att unga mår psykiskt allt sämre och flickor mår markant sämre jämfört med pojkar.

Läs hela rapporten om Ungdomsenkäten för att veta mer om våra ungdomars vardag och hur de mår.

Har du frågor eller funderingar?

Du är välkommen till att höra av dig tilI Isabelle Caspersson, folkhälsostrateg, kommunledningsförvaltningen
telefon: 072 450 97 91
e-post: isabelle.caspersson@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2018