Stäng meddelande

Dags att tycka till om äldreomsorgen

En äldre man med hund i knät. Yngre man i bakgrunden. Båda skrattar.

Har du hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende? Nu är det dags att fylla i den årliga undersökningen om omsorgen.

Varje år gör Socialstyrelsen en undersökning där äldre får tycka till om stödet från äldreomsorgen. I mitten av mars skickas enkäter ut till alla som bor på vård- och omsorgsboenden eller har hemtjänst i Botkyrka. Resultaten används för att göra omsorgen bättre. I år finns ett särskilt fokus på anhöriga.

— Som medborgare ska du känna dig trygg och nöjd med omsorgen. Det är vårt främsta mål. Åsikterna från äldre och anhöriga är en mycket viktiga i det arbetet, säger Petra Oxonius, verksamhetschef för äldreomsorgen.

Enkäten "Vad tycker de äldre om omsorgen" innehåller ett 20-tal frågor inom flera områden, bland annat hälsa, trygghet, bemötande, aktiviteter och tillgänglighet. Man får också göra en helhetsbedömning av omsorgen. Enkäten besvaras på det pappersformulär som skickas ut eller via webben. Webbversionen finns på engelska, finska och arabiska.

Anhörig eller nära vän kan hjälpa till

Den som behöver kan ta hjälp av en anhörig eller nära vän för att besvara frågorna. På vård- och omsorgsboenden brukar mer än hälften av enkäterna fyllts med stöd från en anhörig, god man eller nära vän. I år finns också ett särskilt fokus på anhöriga, med frågor som är särskilt riktade till dem.

— Anhöriga är viktiga för omsorgen. Vi satsar just nu på stödet till anhöriga, bland annat genom utbildningar i anhörigstöd för personalen. Vi ser fram emot att få veta mer om hur anhöriga uppfattar samarbetet, säger Petra Oxonius.

Leder till förbättringar

Undersökningen är en möjlighet för äldre att påverka omsorgen. Och för Botkyrka kommun är det ett viktigt instrument för att göra omsorgen bättre. Tidigare resultat har gett upphov till ett flertal satsningar. Bland annat:

 • Mindre geografiskt avgränsade personalgrupper för att öka kontinuitet för äldre inom hemtjänsten. Infördes 2015.
 • Extra tid för social kontakt inom hemtjänsten i form av satsningen på "Egen tid". Infördes 2017.
 • Fördjupande genomlysningar. 2016 genomlystes hemtjänsten och 2017 genomlystes vård- och omsorgsboendena.
 • Ökad tillgång till sjuksköterskor på de vård- och omsorgsboenden med störst behov. Syftet är att öka tryggheten och att bättre anpassa omsorgen efter de mest sjuka äldre. Infördes 2017.
 • Ny riktlinjer för teamarbete inom vård- och omsorgsboende. Syftet är att ytterligare stärka det samarbete som omsorgspersonal, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter har kring varje enskild äldre. Infördes hösten 2017.
 • Utbildning för bättre måltidsmiljö för äldre. Vår och höst 2017 genomfördes satsningen där chefer och kostombud inom vård- och omsorgsboende fick ta del av den senaste forskningen på området.
 • Utbildning i anhörigstöd för alla inom äldreomsorgen. Genomförs 2018.

— Förutom gemensamma satsningar gör vi också konkreta förändringar i verksamheterna. Till exempel fler aktiviteter och utbildningar kring bättre bemötande. Att förbättra verksamheten är ett arbete som vi hela tiden behöver fortsätta med, säger Petra Oxonius


Mer om undersökningen
 • Undersökningen ”Vad tycker äldre om omsorgen” skickas ut 12-16 mars. Sista dagen att svara är den 25 maj. Resultatet presenteras under hösten.
 • Resultatet sammanställs av Socialstyrelsen i en nationell rapport där enkäten samkörs med andra hälsouppgifter som Socialstyrelsen har. Rapporten ger viktig kunskap om behoven hos äldre personer till ansvariga politiker och tjänstemän i hela landet.
 • Förra året svarade 59,8 % inom hemtjänsten i Botkyrka kommun på enkäten och 48,8 % på vård- och omsorgsboende.
 • Den som har frågor om undersökningen kan ringa 031-730 31 80, vardagar kl. 8-18 eller skriv till aldreundersokning@indikator.org. Det går också bra att vända sig till den egna hemtjänsten eller boendet.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2018