Stäng meddelande

Stort engagemang för Botkyrkas utveckling

Tisdag den 14 mars hölls konferensen ”Dags för socialt hållbart byggande” på initiativ av Botkyrka kommun. Flera experter fanns på plats för att diskutera socialt hållbart byggande – och hur man kan bygga bort segregation.

Inför konferensen efterfrågades Botkyrkabornas tankar och idéer kring hur kommunen bör utvecklas i enkäten ”Hur ser ditt Botkyrka ut?” som spreds via sociala medier. Bland svaren fanns flera återkommande teman – bland annat vill Botkyrkaborna fokusera på trygghet, förskolor och skolor och utemiljöer. Resultatet av enkäten låg till grund för de frågor som diskuterades under konferensen.

Det handlar inte om att bygga mest, utan att bygga rätt. Att bygga blandat så att alla kan hitta en bostad som passar dem. I Botkyrka har vi påbörjat bygget av något nytt, den största förändringen sedan miljonprogrammen byggdes, då är det viktigt att Botkyrkaborna är med, säger Ebba Östlin (s) kommunstyrelsens ordförande.

Stort tack till alla som bidrog med sina tankar och idéer kring utvecklingen av Botkyrka inför och under konferensen!

Utvecklingen av Botkyrka fortsätter, och vi fortsätter att efterfråga dina tankar. Vill du fortsätta vara med och påverka? Här kan du läsa om hur.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018