Stäng meddelande

Grannsamverkan visar sig fungera bra mot inbrott i bostadsområden

Grannstödsbilen, foto

Grannstödsbilen

En fungerande grannsamverkan är förebyggande och bidrar till ökad trygghet och minskad brottslighet i bostadsområdet. Verksamheten bygger på grannar som samarbetar. För att lättare kunna organisera sig har Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka gått ihop och bildat en ideell förening.

- Omvärlden förändras och vi behöver utvecklas för att bli effektivare på att förebygga inbrotten i hem och bilar. Vi vill få alla Botkyrkabor att prata om det här vid köksbordet för vi vill jobba förebyggande. Vi vill att de ska fråga sig själva; kan vi göra någonting? vad kan vi göra tillsammans? vad kan jag själv göra? Alla är välkomna att vara med, säger Janne Karlsson, ordförande i styrelsen och aktiv i föreningen.

Grannsamverkanprogrammet har utvecklats av polis, försäkringsbolagen, Svenska stöldskyddsföreningen, Villaägarna, Hyresgästföreningen, Brandskyddsföreningen och kommuner i Stockholms län. I Botkyrka är det en kostnadsfri verksamhet för alla som bor i kommunen. Som medlem påverkar du verksamheten genom att delta på årsmötena i föreningen.

Bygger på ideella krafter men har stöd

Grannstöd och Grannsamverkan bygger på ideella krafter och samverkar med polisen, kommunen, boendeföreningar/bostadsföretag/företag och frivilliga (grannstödjare). Den som arbetar som frivillig grannstödjare patrullerar via bil.

*Grannstödsbilen är alltid bemannad med två personer och har direktkontakt med närpolisen i Botkyrka. En polisinspektör går alltid att nå under patrulleringsuppdragen. Polisinspektören träffar grannstödjarna både före och efter uppdraget samt håller i rapporteringarna.

- Som grannstödjare ska du synas, informera, observera, stödja och rapportera, men inte göra några egna ingripanden, säger Janne Karlsson.

Fler engagerade i villaområdena i dag

Grannsamverkan är till för alla men allt för få hyreshusområden och hyresgäster är med i dag. Däremot har villa och radhusägarna fått upp ögonen för föreningen. Många i dessa områden är engagerade.

- Nu vill vi lägga in en högre växel i arbetet och få med hyresgäster i hyreshusen. För att vi ska kunna bli bättre på brottsförebyggande arbete över hela kommunen behöver vi att fler Botkyrkabor engagerar sig. Vi behöver fler aktiva kontakt- och trygghetsombud. Tillsammans blir vi starka och effektivare, säger Janne Karlsson.

Är du intresserad av att veta mer?

Vill du bli en del av Botkyrkas grannsamverkan och grannstöd? Läs mer om grannstöd och grannsamverkan på kommunens webbplats. Här hittar du också kontaktpersoner.

*Grannstödsbilen är en miljöbil.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2018