Stäng meddelande

Trafikverket avverkar träd för att höja säkerheten för tågen

Den avverkning som pågår vid järnvägsspåren sker av Trafikverket för att säkra tågtrafiken från störningar i form av nedrivna kontaktledningar, löv på spåren, eller i värsta fall träd på spåren.

Träd som faller över järnvägen orsakar varje år stora skador och kostsamma förseningar i tågtrafiken för såväl resenärer som godstransportörer. Trafikverket arbetar därför förebyggande och avverkar eller beskär träd i området närmast spåret - på så sätt kan störningarna på tågtrafiken minska väsentligt.

Mer information om Trafikverket avverkning och beskärning av träd hittar du under relaterade länkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2018