Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Trafikverket avverkar träd för att höja säkerheten för tågen

Den avverkning som pågår vid järnvägsspåren sker av Trafikverket för att säkra tågtrafiken från störningar i form av nedrivna kontaktledningar, löv på spåren, eller i värsta fall träd på spåren.

Träd som faller över järnvägen orsakar varje år stora skador och kostsamma förseningar i tågtrafiken för såväl resenärer som godstransportörer. Trafikverket arbetar därför förebyggande och avverkar eller beskär träd i området närmast spåret - på så sätt kan störningarna på tågtrafiken minska väsentligt.

Mer information om Trafikverket avverkning och beskärning av träd hittar du under relaterade länkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2018