Stäng meddelande

Vårbybron byggs om för framtiden

 

Foto: Trafikverket

Trafikverkets vägprojekt Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn kommer att skapa helt nya förutsättningar för resandet i regionen.

Vårbybron (E4/E20) strax söder om Kungens kurva i södra Stockholm, kommer inte att räcka till när de två nya vägarna möts i området. Bron riskerar att bli en flaskhals som orsakar köer. Därför undersöker Trafikverket just nu om den befintliga bron kan byggas om eller om det behövs byggas en helt ny bro.

För att skaffa kunskap om hur jordlagren under Mälarens botten ser ut finns en ponton på plats i vattnet runt bron under hela våren.

Den nya utformningen av bron ska vara klar till 2026, då Förbifart Stockholm beräknas öppna för trafik. Tvärförbindelse Södertörn planeras öppna några år senare.

Läs mer på Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2018