Störningsinformation:
Vattenläcka - Passvägen i Storvreten
Dölj meddelande
Stäng meddelande
Bild

Medborgarna önskar nya tjänster på kommunens externa webbplats.

Det här vill Botkyrkaborna göra på webben


Chatt för snabba svar, fler e-tjänster, enklare att hitta det man söker och information på fler språk.
Så vill Botkyrkaborna förbättra kommunens webbplats.

– Medborgarna förväntar sig mer av oss digitalt, säger kommunikations- och digitaliseringschef Andreas Dahlgren. Därför styr vi nu om arbetet så att vi bättre kan matcha våra invånares behov.

I början av 2018 genomfördes en undersökning för att ta reda på Botkyrka kommuns medborgares behov av kommunikation, service och tjänster med fokus på kommunens webbplats botkyrka.se. Undersökningen baseras på resultat från kommunens medborgarundersökning 2017, en webbenkät till kommunens medborgarpanel samt intervjuer med medborgare från Botkyrka.

– Med hjälp av webbstatistik undersöker vi regelbundet vad av det som finns på webbplatsen som intresserar våra medborgare. De mest besökta sidorna handlar om barn och utbildning, lediga jobb och kontaktuppgifter till kommunen. Däremot kan webbstatistiken inte berätta för oss om det är något som medborgarna saknar eller inte hittar. Därför har vi nu gjort den här kvalitativa undersökningen, säger webbredaktör Linda Vestin.

Fler digitala tjänster önskas

I webbenkäten anger 40 procent av de svarande att de har använt sig av någon av kommunens e-tjänster. Av dem angav sedan 95 procent att de fått hjälp med sitt ärende. De mest populära tjänsterna finns inom skola, förskola och bibliotek.

– Riktigt intressant blev det när vi frågade om vilka områden de skulle kunna tänka sig att använda en e-tjänst, säger Linda Vestin.

I fallande ordning önskar medborgarna också sköta sina ärenden digitalt inom områdena vård och omsorg, bo och bygga, söka jobb, fritid, påverkan och politik samt företagande och näringsliv.

– Det framgår tydligt att våra medborgare efterfrågar fler e-tjänster inom fler områden.

Chatt och fler språk

Utöver e-tjänster efterfrågar nästan alla medverkande i undersökningen en chattfunktion på webbplatsen för direkt kontakt. Fler språkvarianter av webbplatsen efterlyses också.

– Botkyrka är ju mångkulturellt, men det syns inte på botkyrka.se. Därför är det nog många i kommunen som inte kan använda webbplatsen, uppger en röst.

– En chatt som tar hänsyn till bristfällig svensk stavning vore bra för mig som inte är så bra på svenska, säger en annan. Då skulle jag slippa att gå iväg till Medborgarkontoret varje gång jag behöver hjälp i vardagen.

Medborgardriven utveckling

Många uppger i undersökningen att de har svårt att hitta vad de söker på webbplatsen. Flera anger också att informationen i många fall är inaktuell.

– Sammantaget lever inte botkyrka.se upp till medborgarnas förväntningar. Det är tydligt att vi behöver en ny inriktning av vårt utbud. Idag erbjuder botkyrka.se framförallt information, medan våra medborgare vill ha fler e-tjänster, snabb service och kommunikation, summerar kommunikations- och digitaliseringschef Andreas Dahlgren.

– Vi kommer nu att arbeta vidare med undersökningens resultat och bli bättre på att arbeta medborgardrivet. Det står redan klart att invånarna har en digital förväntan. Det är nu upp till oss att vara en smart kommun och använda ny teknik för att göra livet enklare och bättre för Botkyrkaborna, för besökare och för näringslivet.

Kommunfullmäktige i Botkyrka har nyligen beslutat om en strategi för digitalisering och även avsatt medel för att öka takten och, med digitaliseringens kraft, nyttan för medborgarna.

För mer information om undersökningen kontakta Kristina Bjureklev Netzell, digitalisering@botkyrka.se, tfn: 072-2369170.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2018