Stäng meddelande

Nytt utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg

Cirkel som beskriver olika aktiviteter, illustration

Sammanfattning av programmets huvuduppgifter och handlingsvägar. En mer utförlig beskrivning och bakgrund finns i programmet. Cirkeln symboliserar att de olika områdena hänger ihop med varandra.

I januari fattade kommunfullmäktige beslut om utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg. Programmet pekar ut vad kommunen kommer att prioritera och sätta i verket för en långsiktigt hållbar och jämlik utveckling.

Botkyrkas stadsdelar ser olika ut och har olika drivkrafter för sin utveckling. Alla medborgare har också olika behov av kommunens tjänster, service och stöd. Kommunenbehöver därför anpassa verksamheterna utifrån olika individers och gruppers behov, förutsättningar och rättigheter. Kommunens utvecklingsprogram utgår från de möjligheter, förutsättningar och behov som finns lokalt och visar kommunens vilja och ambitioner för en mer jämlik och långsiktigt hållbar utveckling.

Fyra huvuduppgifter visar vägen

Utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg pekar ut vad kommunen behöver sätta i verket utöver det som redan görs och insatserna ska prioriteras. En del kan göras i närtid och annat kan ske på lite längre sikt, men alla behöver dra åt samma håll för att få så stor effekt som möjligt.

Fyra huvuduppgifter visar vägen

  • mer jämlika, hälsofrämjande och trygga uppväxtvillkor
  • bättre jobbchanser, inkomster och livsvillkor
  • förnyad stadsmiljö
  • starkare samspel och känsla för platsen.

 

Utvecklingsprogrammet genomförs steg för steg och kräver både aktiviteter som kan genomförs i närtid och större planeringsuppgifter som sker över längre tid. Varje år blir kommunens aktiviteter uppdaterade, våra egna och de vi gör tillsammans med andra aktörer.

För frågor

kontakta Hallunda-Norsborgs områdesutvecklare, Charlotte Rydberg. e-post: charlotte.rydberg@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2018