Stäng meddelande

Ny ägare av Mitt Alby

Den 5 april meddelade bolaget Mitt Alby att de säljer 1274 lägenheter på Albyberget i Botkyrka till D. Carnegie & Co. Mitt Alby köpte lägenheterna 2013 av Botkyrkabyggen efter att Botkyrka kommunfullmäktige beslutat godkänna försäljningen. Enligt avtalet framgår att Mitt Alby ska ha för avsikt att äga fastigheterna under lång tid.

I detta läge är det för mig viktigt att avtal och långsiktig planering hålls, så att Alby tas hand om och görs bättre för de boende. Detta kommer jag fortsätta bevaka, säger Ebba Östlin Kommunstyrelsens ordförande (S).

Botkyrkabyggen, Botkyrka kommun och D. Carnegie & Co träffades kort efter att beslutet blev officiellt. Samtliga parter är överens om att det avtal som redan finns mellan Botkyrkabyggen och Mitt Alby kommer fortsätta att gälla även med de nya ägarna. Det innebär krav på ett fortsatt socialt engagemang i Alby. Till exempel ska D. Carnegie & Co:

  • Erbjuda ideella föreningar samt socialföretagare att få tillgång till lokaler, arbetsplatser samt internet helt kostnadsfritt eller till en låg avgift till ett årligt värde om 400 000, inklusive sociala funktioner för de boende i fastigheterna
  • Tillsammans med säljaren och dess ägare utvärdera möjligheterna att förändra och förbättra tryggheten samt trevnaden i området kring fastigheterna och i närliggande områden
  • Årligen investera eller ge kontanta bidrag om totalt 600 000 kronor till ideella föreningar, socialentreprenörer och Botkyrka kommuns kreativa fond. Det årliga bidraget till Botkyrka kommuns kreativa fond är begränsat till 100 000 kronor.

Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen kommer att fortsätta träffa D. Carnegie & Co under våren och sommaren. Den nya köparen ska enligt avtalet redovisa hur de uppfyller sina åtaganden årligen.

Här kan du läsa avtalet i sin helhet. Åtagandena om ett socialt engagemang i området hittar du under paragraf 12:3.

Relaterade dokument
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2018