Stäng meddelande
Flygbild över Riksten 2012

Flygbild över Riksten 2012

Försvarsmaktens rapport om PFOS-sanering presenterad

I mars 2018 tog Botkyrka kommun emot Försvarsmaktens rapport gällande åtgärdsförslag för PFOS-föroreningar vid före detta flygplatsen F18 i Riksten.

Rapporten innehåller förslag hur föroreningen ska hanteras för att förhindra spridning av PFOS i grundvattnet.

Botkyrka kommun anser att utredningen behöver kompletteras och fördjupas. Nu ska rapporten analyseras av kommunens miljöenhet och VA-avdelning och därefter ska Försvarsmakten få kommunens svar.

Försvarsmakten har tagit på sig ansvaret för föroreningarna. Kommunens utgångspunkt är att försvarsmakten ska finansiera åtgärder för sanering.

Bakgrund PFOS i Riksten

PFOS från brandsläckningsskum har mätts upp i Tullinge vattenverk och i sjöar nedströms den före detta flygplatsen i Riksten. Försvarsmakten var verksamhetsutövare under den tiden PFOS användes.

Under våren 2011 tog kommunen vattenprov på ett antal platser i kommunen för att mäta halten av miljögiftet PFOS.

Tullinge vattenverk stängdes i oktober 2011.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2018