Stäng meddelande

Efterarbetet fortsätter i Kassmyra

Efterarbetet från den rökutveckling som uppstod i Resurs Recyclings byggavfallsverksamhet under vecka 10 fortsätter.

Bortforslingen av det rökskadade materialet fortsätter. Företaget Resurs Recycling beräknar att allt material ska vara bortforslat om 7 – 9 veckor.

Företaget hanterar materialet så att luktstörningar ska minimeras, men under vissa väderförhållanden kan lukt från det rökskadade materialet spridas.

Läs tidigare nyheter om rökutvecklingen i Kassmyra under relaterade länkar. 

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2018