Stäng meddelande

Samråd om detaljplan för Slagsta strand

Miljöbild över hur stadsdelsparken i Slagsta strand kan komma att se ut. Illustration: CF Möller

Miljöbild över hur stadsdelsparken i Slagsta strand kan komma att se ut. Illustration: CF Möller

Just nu pågår samråd om förslaget till detaljplan för den första etappen av den nya stadsdelen Slagsta strand. Området som helhet ska utvecklas till en sjönära stadsdel med bostäder, handel och marina
verksamheter.

Den första detaljplanen täcker områdets södra delar och innefattar cirka 600-850 nya bostäder, en ny förskola och en stadsdelspark.

Tisdagen den 15 maj klockan 18.00 – 19.30 hålls ett öppet samrådsmöte om förslaget till detaljplan. Mötet hålls i Hallunda Folkets hus. På mötet kommer representanter från kommunen och arkitekterna att presentera
planförslaget och svara på frågor.

Samrådstiden pågår från 2 maj 2018 till och med 24 maj 2018. Under den tiden finns planhandlingar tillgängliga i sin helhet på www.botkyrka.se och ställs ut på plan 2 i kommunhuset i Tumba.

Planförslaget med samtliga handlingar kan även beställas på plan@botkyrka.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2018