Stäng meddelande

Nu är Orren, Botkyrkas servicehus, igång

En man och en kvinna hjälps åt att klippa band vid en invigning.

Håkan Bergqvist, boende på Orrens servicehus, tillsammans med enhetschef Cathrine Coulinos i samband med invigningen den 4 maj 2018.

Mer gemenskap och aktiviteter. Önskemålet från de äldre i servicelägenheterna på Orren i Tumba var tydligt. Nu är Orren ett servicehus med aktiviteter flera dagar i veckan. Programmet tar de boende fram själva.

Korsord, musikstunder och bingo. Det är några aktiviteter som kommit igång på servicehuset Orren i Tumba. Programmet är under ständig utveckling och det är de boende som planerar aktiviteterna, med personalen som stöd. Den 4 maj invigdes Orrens servicehus och då väcktes många fler idéer om vad man kan göra tillsammans. Bland annat att spela boule, lyssna på spotify och göra utflykter.

Högläsning och utflykter

— Skillnaden mot tidigare är aktiviteterna, säger Margareta Zedell som bott på Orren i fem år. Hon har hittills deltagit i några av de gemensamma aktiviteterna. Framöver skulle hon kunna tänka sig att delta i högläsning.
—Jag tycker om att läsa böcker. Gärna om saker som hände förr i tiden eller om andra länder som till exempel Australien.
Håkan Bergqvist bor också på Orren sedan några år tillbaka. På sommaren kör han precisionsorientering med permobilen. Ett intresse som han kan tänka sig att berätta om för de andra boende.
—Det vore också kul om man kunde spela boule eller göra någon utflykt, säger Håkan som ofta tar sig ut till centrum på egen hand.

Bryta ensamhet och isolering

Precis som de andra boende på Orren har Margareta Zedell och Håkan Bergqvist egna lägenheter och får stöd av hemtjänsten. På Orren finns också personal på plats dygnet runt och ett café där det serveras mat. För att bryta äldres ofrivilliga ensamhet finns nu dessutom möjligheter till social kontakt i form av aktiviteter flera dagar i veckan. Boende och medarbetare har regelbundna boenderåd då de planerar vad som ska hända. Att servicehuset nu är verklighet är ett svar på många äldres önskemål.

—I Botkyrka startar vi vårt första servicehus, samtidigt som många andra läggs ned runtom i landet. Det här är något vi förverkligat tillsammans - boende på Orren, medarbetare inom vård- och omsorg och politiken, säger Tuva Lund (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Bild på ett flervåningshus.

Orrens servicehus ligger centralt i Tumba

Mer om Orrens servicehus

  • I december 2016 beslutade vård- och omsorgsnämnden att omvandla servicelägenheterna i fastigheten Orren till servicehus. Under hösten 2017 drog verksamheten igång.
  • I servicehus bor de äldre i egna lägenheter och får stöd hemtjänsten, man har gemensamma aktiviteter som de boende formar tillsammans med personalen. Servicehus är en boendeform som kan bidra till att bryta äldres ofrivilliga ensamhet.
  • Orren servicehus ligger centralt i Tumba, nära centrum och kommunikationer. I huset finns en fin gemensam glasveranda och ett café som serverar mat.
  • Plats på Orren söker man hos kommunen. Läs mer om att ansöka om äldreomsorg.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2018