Stäng meddelande

Delta på politikerhearing med fokus på funktionshinderfrågor

Nu har du chansen att ta del av ett panelsamtal med representanter från de politiska partierna med fokus på frågor ur ett funktionshinderperspektiv.

Syftet med hearingen är att skapa dialog mellan funktionshinderrörelsen och de förtroendevalda i Botkyrka kommun kring strategin för ett jämlikt Botkyrka.

Kommunfullmäktige i Botkyrka antog en strategi för ett jämlikt Botkyrka där det framgår att Botkyrkabor inte ska uppleva diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Här får en funktionsnedsättning inte bli till ett funktionshinder. Funktionsrättkonventionen (FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) är kommunens ledstjärna.

Vi bjuder in dig

Arbetsgruppen för funktionshinderfrågor bjuder in dig till politikerhearing onsdag 16 maj 2018, kl. 18-19 (fika från 17:30).

Hur du anmäler dig

Anmäl dig senast den 15 maj till selin.goker@botkyrka.se.

Ange gärna eventuell kostallergi vid din anmälan och tänk på att inte använda parfym eller andra starka dofter

Plats: Xenter, Utbildningsvägen 3, 147 40 Tumba, Sal 243, plan 2.

Tillgänglighet: Det finns hissar tillgängliga i anslutning till salen. Det kommer också att finnas skrivtolkar som medverkar under hearingen. Behöver du någon annan form av stöd, exempelvis ledsagning, kontakta Ann Bjellert mobil 0734218700, E-post: ann.bjellert@botkyrka.se

Varmt välkommen!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2018