Stäng meddelande

Enklare för äldre att få service i hemmet

En äldre man med hund. En yngre man i bakgrunden.

Från oktober kan personer över 75 år ansöka om upp till sex timmars stöd av hemtjänsten, utan utredning eller biståndsbedömning.

Botkyrka kommun vill förenkla vardagen för äldre. Från oktober i år kan personer över 75 år ansöka om upp till sex timmars service i hemmet per månad, utan utredning och biståndsbedömning. Beslutet av vård- och omsorgsnämnden är del av en satsning på att stärka medborgares möjligheter att bestämma inom vård och omsorg.

Städ, tvätt, renbäddning, hjälp med inköp eller ärenden är tjänster som personer över 75 år kan få hjälp med i höst. Den äldre bestämmer själv vad hen behöver hjälp med och ansöker hos kommunen. Servicen ges av hemtjänsten och den äldre betalar en avgift.

—Äldre är vana vid att leva aktiva och självständiga liv. Nu gör vi det enklare för dem att ta del av samhällets tjänster, samtidigt som de får större inflytande över omsorgen, säger Tuva Lund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Enkelt att ansöka om stödet i hemmet

Redan idag får personer över 75 år den här typen av stöd. Skillnaden i höst blir att kommunen inte längre bedömer om den äldre har behov av stödet genom utredning och så kallad biståndsbedömning.

—Flera kommuner arbetar redan på det här sättet, med positivt resultat. Framförallt har de äldre upplevt det enkelt att söka servicen. Stödet kan dessutom ha en förebyggande effekt och stärka hälsa och funktionsförmåga, i och med att de äldre söker hjälp tidigare, säger Pia Bornevi, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

Satsningen gäller enbart hjälp med vardagssysslor upp till sex timmar per månad. Har man mer omfattande behov, till exempel stöd på natten, är det fortfarande biståndsbedömning som gäller. Då gör en handläggare en utredning och beslutar om stödet.

Viktigt för medborgarna att få påverka upplägg och innehåll

Vård- och omsorgsnämndens beslut, som togs den 21 maj, är del av en satsning på att öka och förtydliga äldres och funktionshindrades rätt att bestämma över vården och omsorgen. Bland annat rätten att välja kontaktman inom hemtjänsten och att i mån av plats välja vård- och omsorgsboende. Sedan tidigare finns också ”egentid”, en unik Botkyrkasatsning där äldre i hemtjänst har rätt till en timma egen tid per månad med sin kontaktman. Tid som enbart viks åt den sociala kontakten och som den äldre själv bestämmer över.

— Att få påverka omsorgens upplägg och innehåll är en viktigt för medborgare i Botkyrka. För mig handlar det om många saker: bland annat att stärka människors makt över sina liv, att utforma stödet efter behov och önskemål, göra det enkelt att påverka och föra fram åsikter. Det här är områden som Botkyrka kommun arbetar aktivt med att stärka, säger Tuva Lund.


Sex timmars service till personer över 75 år

 • Servicen ges enligt gällande riktlinjer och gäller serviceinsatser som städ, tvätt, renbäddning hjälp med inköp och ärenden mellan klockan 9 och 16, upp till sex timmar per månad.
 • Fyra timmar i månaden kostar 493 kronor, sex timmar i månaden kostar 986 kronor, enligt gällande taxa.
 • Kontaktmannen och den äldre bestämmer tillsammans vilken service som behövs samt när och hur stödet ska ges.  Detta skrivs ned i en så kallad genomförandeplan.
 • Medborgare ansöker via blankett eller e-tjänst.
 • Beslutet börjar gälla i oktober 2018.
 • Personer som behöver mer service eller annan typ av stöd ansöker om det via traditionell biståndsbedömning.

Rätt att bestämma själv inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden har förtydligat vilka möjligheter medborgare har att bestämma själva inom vård och omsorg.

Allmänna rättigheter för personer utan andra beslut om omsorg

 • Rätt till trygghetslarm (personer över 65 år).
 • Rätt till upp till sex timmars service i hemmet per månad (personer över 75 år). Ny satsning som införs i oktober 2018.

För personer som har fått beslut om vård och omsorg

 • Rätt att bestämma hur stödet ska utföras.
 • Rätt att välja stödperson/kontaktman.
 • Rätt att byta en beviljad serviceinsats mot en annan som tar lika lång tid.
 • Rätt till leverans av matlådor.
 • Rätt till promenad.
 • Rätt till egen tid inom hemtjänsten.
 • Rätt att välja vård- och omsorgsboende, i mån av plats.
 • Rätt att välja bostad med särskild service, i mån av plats.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2018