Stäng meddelande

Skytteltrafik förbi vägarbetet mellan Tullinge och Tumba

 

Med start vecka 22 kommer det att vara skytteltrafik på delar av sträckan med köbildning som följd.

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Tullinge station och Skyttbrink samt förstärker skyddsräcket vid Tullingesjön. Arbetet startade i apri 2018 och kommer att pågå fram till april 2019.

Skytteltrafik i etapper

Den första etappen av skytteltrafik pågår mellan vecka 22 och fram till slutet av juli.

Nästa skytteltrafiksetapp startar i mitten av september och pågår till slutet på december

Under tiden ett körfält ar avstängt kommer det att vara begränsad framkomlighet och stor risk för kö.

Tänk på att planera din resa, undvik bilen och välj kollektivtrafik om du har möjlighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2018