Stäng meddelande

MSB manar till försiktighet på grund av extremt stor brandrisk

På grund av det varma och torra vädret är det eldningsförbud i Stockholms län. Prognosen tyder på att brandrisken förvärras framöver. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar därför allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.

Sedan den 17 maj är det förbjudet att elda i skog och mark i Stockholms län. Bedömningen av brandrisk är gjord av Länsstyrelsen i Stockholm utifrån prognosunderlag av SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och på rekommendation av Stockholms läns två räddningscentraler.

Vädret och den torra vegetationen medför nu att en liten brand riskerar att bli mycket stor och svårkontrollerad innan brandförsvaret hinner få ut tillräckligt med resurser till platsen.

Vad betyder eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden. Däremot får du grilla på egen tomt i särskild grillanordning det vill säga hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill.

Grillning får också ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. Det går också bra använda särskild grillanordning dvs hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill.

Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid. Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

  • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara.
  • Varna - Varna alla som hotas av branden.
  • Larma - Larma 112.
  • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det.

Information om brandriskprognosen får du på följande telefonnummer: 08-721 23 26.

Läs mer om eldningsförbud på webbplatsen "din säkerhet".länk till annan webbplats


     

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2018