Stäng meddelande

Så tryggar Botkyrka boenden för äldre

Bild på husfasad, Strandängsgården i Fittja.

Strandängsgården i Fittja är Botkyrkas nyaste vård- och omsorgsboende. Det invigdes i mars 2018.

Sveriges befolkning blir allt äldre, och med det ökar också behoven av lägenheter på vård- och omsorgsboenden. Att möta en åldrande befolkning är en utmaning för hela landet, något som nyligen lyfts av SVT. I Botkyrka kommun finns en långsiktig plan för att kunna erbjuda äldre goda bostäder och den service de behöver. 
—Som äldre i Botkyrka ska du kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Det är mitt ansvar att säkerställa att alla som har behov får ett boende inom rätt tid, säger Tuva Lund ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Precis som befolkningen i stort kommer antalet äldre i Botkyrka öka. Det gäller särskilt personer som är 90 år och äldre. I takt med att kommunens medborgare blir äldre ökar andelen som har behov av stöd inom vård och omsorg. Botkyrka kommun följer utvecklingen noga, så att tillgången till stöd i form av bland annat bostäder är anpassade efter de behov som finns. Ett viktigt instrument är den boendeplan som antogs av vård- och omsorgsnämnden i maj i år. Planen spänner över åtta år framåt och baseras på befolkningsprognoser. Enligt den har Botkyrka inom två en balans mellan tillgång och efterfrågan på äldreboenden.

—Aldrig förr har vi byggt så många äldreboenden som nu. Vi har en offensiv planering och det handlar om att bygga, bygga, bygga, säger Tuva Lund.

Botkyrka bygger boende för framtidens äldre

I mars invigdes Botkyrkas nyaste vård- och omsorgsboende, Strandängsgården i Fittja. 2020 och 2021 beräknas två nya boende vara klara. Ett av dem ligger i Vårsta med 60 platser. Vid byggen finns det alltid osäkerhetsfaktorer, även om Strandängsgården blev klart i tid. Det är något som kommunen självklart behöver förhålla sig till och hitta nya lösningar för att möta medborgarnas behov.

Modernisering av äldre boenden

Att rusta och modernisera äldre vård- och omsorgsboenden är också en aktuell fråga för kommunen. I Botkyrka finns byggnader från 60 och 70-talen som är i behov av renovering. Just nu renoveras Allégården i Tumba och Tumba vård- och omsorgsboende. I och med renoveringarna går inte alla platser att använda och det påverkar tillgången till boenden i år och nästa år. Därför har Botkyrka kommun utvecklat samarbeten med en privat aktör och med Salems kommun.

— Som medborgare i Botkyrka har du rätt till ett boende anpassat efter dina behov och önskemål. Alla som har behov av ett boende får det. Trygga, självständiga och nöjda medborgare är vårt främsta mål, säger Pia Bornevi förvaltningschef vård och omsorg i Botkyrka kommun.

Botkyrkas vård- och omsorgsboenden
  • Botkyrka kommun har idag sju vård- och omsorgsboendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som drivs i egen regi med totalt 339 lägenheter. Kommunen har även köpt 54 lägenheter på ett privat företag i Riksten och har ett avtal om 27 lägenheter på ett vård- och omsorgsboenden i Salem.
  • Boendeplanen som antogs i april i år ska säkerställa en trygg boendesituation för äldre och personer med funktionsnedsättning. Syftet med boendeplanen är även att den ska fungera som beslutsunderlag för planering, projektering och utförande av bostäder. Ladda ned planen längst ned på sidan.
  • Vård- och omsorgsboende är en bostad för äldre med service och omvårdnad dygnet runt. Här bor äldre i egna lägenheter med det finns även gemensamma utrymmen.
Relaterade dokument
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2018